a področju gradnje in upravljanja stavb smo v zadnjih desetletjih priča mnogim naprednim rešitvam in novostim, ki so predvsem posledica novih, tehnološko dovršenih materialov, prav tako pa tudi sodobnih tehnologij. Vse pogosteje govorimo o nizkoenergijskih stavbah, pasivnih stavbah, pametnih hišah oziroma inteligentnih stavbah. Gre za rešitve, ki so smiselne glede varovanja okolja in zmanjševanja porabe naravnih virov oziroma večje naklonjenosti obnovljivim virom, prav tako pa so odlične tudi z vidika stroškov, ki jih prinaša uporaba sodobnih stavb. Inteligentna oziroma pametna zgradba skrbi za oboje, za to pa uporablja centralni nadzorni sistem (lahko tudi web nadzorni sistem), z njo pa lahko označimo tako zgradbe, namenjene bivanju, kot tiste, namenjene poslovni ali komercialni uporabi.

Kako inteligentna zgradba uporablja centralni nadzorni sistem?

Inteligentna stavba je tista, kjer se optimizacija vrši s pomočjo sodobne tehnologije, ki vzdržuje vse parametre pogojev v stavbi ter skrbi za prilagoditve posameznih funkcij. Za to se uporablja centralni nadzorni sistem, v katerem programiramo posamezne enote stavbe in posamezne enote sistema. Vnaprej lahko torej programiramo nastavitve ogrevanja, prezračevanja in vseh drugih avtomatiziranih funkcij za stavbo v celoti ali za posamezne prostore v njej. Inteligentna stavba nato samodejno upošteva naše želje in se z upoštevanjem podatkov iz tipal ves čas prilagaja, ne da bi mi sami imeli s tem delo ali skrbi.

Centralni nadzorni sistem

Do centralnega nadzornega sistema lahko dostopate z različnih naprav.

Kaj vse lahko uravnava centralni nadzorni sistem? Najpogosteje seveda pomislimo na energetsko učinkovitost stavbe in tako nadziramo ogrevanje ter hlajenje. Sistem omogoča tudi drugo prilagajanje pogojev, na primer prezračevanje, regulacijo senčil in osvetljavo. Sistem pa ne omogoča zgolj avtomatizacije prostorov, temveč lahko z njim avtomatiziramo tudi bazensko tehniko, zalivanje zelenic, odmrzovanje parkirišč, odmrzovanje žlebov in podobno. Dodatno skrbi tudi za varnost, saj lahko centralni nadzorni sistem uporabimo za urejanje dostopov, za varnostni nadzor z alarmom in kamerami.

Zakaj je smiseln web nadzorni sistem?

Centralni nadzorni sistem lahko z uporabo strežnika in brez kakršne koli druge programske opreme upravljamo na daljavo, za kar potrebujemo le dostop do spleta, uporabljamo pa lahko kateri koli spletni brskalnik. Inteligentne stavbe namreč res delujejo samodejno, a kljub temu je še vedno smiselna možnost ponastavitev in sprememb programov – tudi takrat, ko smo fizično odsotni.

Web nadzorni sistem se izkaže ob morebitnih težavah (na primer ekstremnih vremenskih pogojih), pri povečani skrbi za varnost stavbe, prav tako pa nam daje vedeti, da imamo lahko kadar koli »vse niti v svojih rokah« in popoln nadzor.

Inteligentne stavbe za različne potrebe

Kljub temu, da je avtomatizacija stavb še vedno največkrat v uporabi za poslovne in komercialne prostore, se vse bolj uveljavlja tudi pri bivalnih stavbah. Tako pri večstanovanjskih, kjer je z njo enostavneje poskrbeti za prilagajanje posameznih enot in s tem za znižanje stroškov posameznih enot, kot tudi pri enostanovanjskih zgradbah. Vsekakor je smiselno pred odločitvijo za centralni nadzorni sistem ali za web nadzorni sistem dobro razmisliti o tem, katere so tiste tehnologije, ki jih potrebujemo, oziroma kaj nam lahko pride najbolj prav.

Podjetje Andivi

Vaš partner pri avtomatizaciji bivanjskih, poslovnih in drugih objektov.

Da bo odločitev lažja, vam priporočamo, da se obrnete na podjetje Andivi, ki je specializirano za avtomatizacijo zgradb, in kjer vam bodo pomagali do najbolj optimalne inteligentne zgradbe oziroma pametne hiše za vaš žep.