Vozniški izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Pred pričetkom praktičnega dela usposabljanja mora kandidat pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti opraviti zdravstveni pregled. Izpit za motorno vozilo se opravlja na lokaciji, ki si jo kandidat ob prijavi izbere. Na njem se ugotavlja, ali ima kandidat za voznika dovolj znanja ter spretnosti, ki so predpisane s programom in pogoji ocenjevanja.

Teoretični del izpita za avto se opravlja s pomočjo računalnika, gre torej za elektronsko preverjanje znanja. Praktični del pa vključuje tri dele. Prvi del obsega pripravo na vožnjo, pregled vozila z vidika varnosti, preverjanje predpisanih znanj ter spretnosti. Drugi del vključuje preizkus spretnosti pri vožnji. Tretji del pa preizkus vožnje avta v cestnem prometu.

Preden se kandidati soočijo z vsem omenjenim, jih navadno zanimajo tudi povsem osnovne informacije, o katerih nekaj več besed v nadaljevanju. Predstavili vam jih bomo kar v obliki pogostih vprašanj in odgovorov.

1. Kaj je potrebno imeti za opravljanje CPP tečaja?

Ko se boste odpravili na CPP tečaj, morate s seboj imeti le osebni dokument. Če ste se s ponudnikom predhodno dogovorili tudi o tem, pa morate s seboj prinesti še potrdilo o plačilu tečaja.

2. Koliko časa velja tečaj CPP?

CPP tečaj ima neomejeno veljavnost. To pa ne velja za opravljeni CPP izpit. Ta ima namreč veljavnost 3 leta. V tem času je torej potrebno opraviti praktični del ter si pridobiti vozniško dovoljenje. V nasprotnem primeru je treba CPP izpit opravljati ponovno.

3. Koliko časa je veljavno zdravniško spričevalo?

Praviloma zdravniško spričevalo velja 3 leta. Lahko tudi manj, če je zdravnik drugačnega mnenja.

4. Koliko let mora imeti kandidat, da lahko prične z opravljanjem praktičnega dela vožnje?

Z vožnjami lahko kandidati pričnejo, ko dopolnijo 17 let in pol. To velja v primeru, ko vožnje ne opravljajo s spremljevalcem. Pogoj za praktični del seveda niso samo primerna leta, temveč tudi opravljen CPP tečaj, opravljen CPP izpit, zdravniško potrdilo ter opravljen tečaj prve pomoči.

5. Kdaj je potrebno opraviti prvo pomoč?

Prvo pomoč lahko opravite pred, med ali po opravljenem CPP tečaju. Pomembno je, da imate opravljeno oboje, ko pristopate k izpitu.

6. V kolikšnem času se navadno pridobi izpit za avto?

To je odvisno od posameznika. Na sploh se zelo težko oceni, koliko časa bo kandidat potreboval, da se bo lahko udeležil glavne vožnje ter pridobil izpit.

Sicer pa je veliko odvisno tudi od tega, kako hitro kandidat dobi termin za izpitno vožnjo, za teoretični del CPP izpita in prvo pomoč.

7. Je možna menjava inštruktorja?

Če vam inštruktor ne odgovarja, je treba čim prej poskrbeti za zamenjavo. K sreči se avtošole dobro zavedajo, da niso vsi inštruktorji primerni za vse kandidate, zato vam lahko priskrbijo primernejšega oziroma imate do tega pravico.