Prevajanje zahteva prevajalca, ki do popolnosti obvlada posamezne jezike, prav tako pa imajo prevajalske agencije, v katerih za prevode skrbi veliko prevajalcev, tudi svojega projektnega vodjo (ali celo več projektnih vodij), ki skrbijo, da delo teče povsem po načrtih in brez zapletov. Projektni vodja v prevajalski agenciji je torej oseba, ki koordinira delo in skrbi za prenos informacij ter povezavo med naročnikom in prevajalcem ter lektorjem. Brez njega bi bilo delo gotovo počasnejše in tudi manj kakovostno.

Kaj dela projektni vodja?

V prevajalskih agencijah se pogosto srečujemo s prevajalci različnih jezikov, ki poleg tega obvladajo še različna področja, to pa pomeni, da gre za množico večinoma zunanjih sodelavcev, katerim je potrebno razdeliti primerno delo in ga nato tudi nadzirati. Projektni vodja je zato običajno oseba, ki pozna različne jezike, saj lahko tako uspešno nadzoruje delo, sicer pa mora imeti odlične vodstvene sposobnosti. Komunicirati mora z naročnikom in upoštevati njegove želje in zahteve, te pa je treba usklajevati s posameznimi prevajalci in s preprekami, na katere ti naletijo pri prevajanju. Pogosto je projektni vodja oseba, od katere se zahteva tudi veliko »birokratskega« dela in veliko komunikacije po telefonu in elektronski pošti.

Projektni vodja

Komunikacija je ena izmed bistvenih odlik dobrega projektnega vodje.

Projektni vodja mora poskrbeti, da dobijo prevajalci vse, kar potrebujejo za posamezen prevod, prav tako pa tudi, da se držijo rokov. Ko je prevod pripravljen, ga dajo v dodatno oceno in v lektoriranje, pogosto pa pregled prevoda opravijo tudi sami. Vsako stvar je namreč bolje večkrat preveriti.

Projekti vodja je nemalokrat tudi »ventil« med naročnikom in prevajalcem. Med njima običajno ni neposrednega stika, a to lahko kljub temu privede do nesoglasij. Projektni vodja mora poskrbeti, da se ta nesoglasja zgladijo.

Bi bili projektni vodja?

Če imate izkušnje s prevajanjem in poznate različna prevajalska orodja, govorite več jezikov, poleg tega pa ste komunikativni, potrpežljivi in imate dobre vodstvene sposobnosti ter brez težav vodite ekipo, potem ste pravi za projektnega vodjo v prevajalski agenciji.